Laporan penggunaan biaya perkara

Laporan Keuangan Perkara

 

LAPORAN KEUANGAN PERKARA
(L1-PA 7A & LI-PA 7B)

TAHUN 2023

LAPORAN KEUANGAN PERKARA
(L1-PA 7A & LI-PA 7B)

TAHUN 2024

 Bulan Laporan  Bulan Laporan
 Januari

Download LIPA 7a dan LIPA 7b

Januari 

  Download LIPA 7a dan 7b

 Februari

Download LIPA 7a dan LIPA 7b

Februari

Download LIPA 7a dan 7b

Maret

Download LIPA 7a dan LIPA 7b

Maret

Download LIPA 7a

dan 7b

April

Download LIPA 7a dan LIPA 7b

April

Download LIPA 7a

dan 7b

Mei

Download LIPA 7a dan LIPA 7b

Mei

Download LIPA 7a

dan 7b

Juni

Download LIPA 7a dan LIPA 7b

Juni

Download LIPA 7a dan LIPA 7b

Juli

Download LIPA 7a dan LIPA 7b

Juli

Download LIPA 7a dan LIPA 7b

Agustus

Download LIPA 7a dan LIPA 7b

Agustus

Download LIPA 7 dan LIPA 7b

September

Download LIPA 7a dan LIPA 7b

September

Download LIPA 7a dan LIPA 7b

Oktober

Download LIPA 7a dan LIPA 7b

Oktober

Download LIPA 7a dan LIPA 7b LIPA 7b

November

Download LIPA 7a dan LIPA 7b

November 

Download LIPA 7a dan LIPA 7bLIPA 7b

Desember

Download LIPA 7a dan LIPA 7b

Desember 

Download LIPA 7a dan LIPA 7b LIPA 7b