Daftar Nama Mantan Pimpinan

KETUA PENGADILAN AGAMA GIANYAR

DARI MASA KE MASA

 No NAMA, JABATAN DAN MASA KERJA  PHOTO 
 1.

Nama           : Drs. Samsuri, S.H

Jabatan        : Ketua

Masa kerja   : Tahun 1986 s/d 1993

 Syamsyuri
 2. Nama           : Drs. H. Mohammad Chanif, S.H

Jabatan        : Ketua 

Masa kerja   : Tahun 1993 s/d 2000

 M Hanif
3. Nama           : Dra. N. Munawaroh

Jabatan        : Ketua

Masa kerja   : Tahun 2000 s/d 2006

 Munawaro
4.  Nama          : Drs. Ridwan Ali Munir, S.H, M.H.

Jabatan        : Ketua

Masa kerja   : Tahun 2006 s/d 2008

 Ridwan ali
5.

Nama           : Drs. K.M. Junaidi, S.H.

Jabatan        : Ketua

Masa kerja   : Tahun 2008 s/d 2011

 Junaidi
6.

Nama           : Drs. HM. Ishaq, S.H.

Jabatan        : Ketua

Masa kerja   : Tahun 2011 s/d 2014

 M Ishaq
7. 

Nama           : Dr. Hj. Lalilatul Arofah, M.H

Jabatan        : Ketua

Masa kerja   : Tahun 2014 s/d 2015

 Hj Lailatul
8. 

Nama           : Drs. Tayeb, SH, M.H.

Jabatan        : Ketua

Masa kerja   : Tahun 2015 s/d 2017

 Edit copy
9. 

Nama           : Drs. Muh. Zaini

Jabatan        : Ketua

Masa kerja   : Tahun 2017 s/d 2018

 muhzaini
10. 

Nama           : M. Zarkasi Ahmadi, SH.

Jabatan        : Ketua

Masa kerja   : Tahun 2018 s/d 2020

 17830
11. 

Nama           : Dodi Yudistira, S.Ag., M.H.

Jabatan        : Ketua

Masa kerja   : Tahun 2020 s/d 2022

 Dodi Yudisitra
12

Nama           : UMMU HAFIZHAH, S.H.I., S.E., M.A.

Jabatan        : Ketua

Masa kerja   : Tahun 2022 s/d 2024

Ketua Ummu
14

Nama           : FAIZ, S.H.I., M.H.

Jabatan        : Ketua

Masa kerja   : Tahun 2024 s/d Sekarang

Ketua dan toga