Tugas Pokok & Fungsi Lembaga

Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Agama Klungkung bertugas dan berwenang Mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama. Disamping itu juga bertugas dan berwenang Mengadili di tingkat pertama dan terakhir sebgkerta kewenangan mengadili antar Pengadilan Agama di daerah hukumnya. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

  1. Fungsi Mengadili (judicial power), yakni memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding, dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir “sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Agama di daerah hukumnya”. (vide : pasal 49, 51 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo UU No. 3 Tahun 2006)
  2. Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajaran Pengadilan Agama yang berada di wilayah hukumnya, baik menyangkut teknik yustisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (vide : pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo UU No. 3 Tahun 2006)
  3. Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di daerah hukumnya serta terhadap jalannya peradilan ditingkat Peradilan Agama agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide : pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo UU No. 3 Tahun 2006 dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan (vide UU No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman).
  4. Fungsi Nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide ; pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo UU No. 3 Tahun 2006).
  5. Fungsi Administratif, yakni menyelenggarkan administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.
  6. Fungsi Lainnya :
    • Pelayanaan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya. (vide : Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/004/SK/II/1991)

Hubungi Kami

Peta Lokasi

alamat kantor

türk aktif gerçek Takipçi Satın Al

türk aktif gerçek Takipçi Satın Al

Dijital reklam ajansı olan firma tarafından verilen hizmet seçenekleri arasında, Instagram ve diğer sosyal medya hesapları için türk aktif gerçek Takipçi Satın Al seçenekleri sunuyor. Takipçi satın almak, sosyal medya profilini güçlendirecek ve hesabı takip eden kişi sayısının artmasını sağlayacaktır. Sosyal medyada takipçi sayısının fazla görünmesi, diğer kullanıcılarda merak uyandıracak ve bu hesabın incelenmesini, takip edilmesini sağlayacaktır., Yeni hesap açanların kısa sürede yüksek sayıda takipçiye ulaşması oldukça zordur. Firma verdiği hizmetler ile sosyal medya kullanıcılarına istedikleri sayıda takipçi sağlıyor.
türk aktif gerçek Takipçi Satın Al

türk aktif gerçek Takipçi Satın Al

Dijital reklam ajansı olan firma tarafından verilen hizmet seçenekleri arasında, Instagram ve diğer sosyal medya hesapları için türk aktif gerçek Takipçi Satın Al seçenekleri sunuyor. Takipçi satın almak, sosyal medya profilini güçlendirecek ve hesabı takip eden kişi sayısının artmasını sağlayacaktır. Sosyal medyada takipçi sayısının fazla görünmesi, diğer kullanıcılarda merak uyandıracak ve bu hesabın incelenmesini, takip edilmesini sağlayacaktır., Yeni hesap açanların kısa sürede yüksek sayıda takipçiye ulaşması oldukça zordur. Firma verdiği hizmetler ile sosyal medya kullanıcılarına istedikleri sayıda takipçi sağlıyor.